Александър Стрижов

Александър Николаевич Стрижов, изтъкнат руски писател, литературовед, библиограф е роден на 12.08.1934 г. в село Тарадей, Шацки район на Рязанска област, в селско семейство. След завършване на 7-годишното селско училище учи в Москва. През 1958 г. завършва редакционно-издателския факултет на Полиграфическия институт. От 1959 г. до 1994 г. работи в Аграрното издателство. Пише стихове от ученик, публикува в студентските многотиражки. Печата в областния вестник «Ленинско знаме» (1964) първата си статия за природата, става постоянен автор на рубриката «Бележки на фенолога» в московските вестници. От 1966 г., в продължение на 16 г. води в списание «Наука и живот» рубриката «Народен календар» и др. През 1968 г. излиза неговият «Народен календар». Един от главните трудове на Стрижов е «Календар на руската природа» (1971), където е пресъздадена религиозно-философска картина на света, книгата е близка до натурфилософските книги на Пришвин и дневниците на Шергин, а дълбинният християнски подтекст, неразривната връзка с природни и църковни събития, лиричните сцени от детството сближават това произведение с «Лето Господне» на Шмельов. Книгата на Стрижов е преиздавана 6 пъти. Той е автор на 25 книги за природата («Народни поличби», «Голяма книга на гората», «Календар на руската природа», «Вашият благодетел зеленчуковата градина», «Горски ягоди» и др.), във всяка от които разкрива красотата на великата и тайнствена руска природа. Стрижов е известен като автор на литературоведски трудове, посветени на Евгений Замятин: той подготвя и публикува за първи път много произведения на писателя, съставя библиография, записва спомени за него в разговори с К. Чуковски, М. Слонимски, К. Федин. Автор е на романа «Хроника на една душа» (1972), в който социалните, етични колизии са видени през очите на селянина от 1941 г., но многобройните реминисценции се отнасят до минали епохи. Книгата, написана през 1972 г., е издадена 19 г. по-късно (1991). От началото на 90-те години писателят се посвещава на духовната проза. Преобладаващи жанрове в творчеството му стават литературният портрет, очеркът, биографията. Първи показва пред руския читател творческото наследство на редица видни духовни писатели, които са забравени или се премълчават много десетилетия: Андрей Муравиев, Василий Никифоров-Волгин, Сергей Нилус (Пълни събрани съчинения в 6 т. / ред. и съст. А. Н. Стрижьов. М., 1999-2003) и “По следите на Сергей Нилус: Размисли, срещи, търсения” (1999), Иван Шмельов, Сергей Бехтеев, Николай Мотовилов, Николай Жевахов, Евгений Поселянин, Владислав Маевски, Леонид Зуров, богословите Ив. Андреевски и В. Лоски, историка Н. П. Кондаков и др. Стрижов издава очерци и книги, посветени на църковната история на Русия, на подвижници на вярата като св. Серафим Саровски, св. Йоан Кронщадски, св. Йоасаф Белгородски, арх. Никон (Рождественски). Издава антологиите «Православното детство», «Православната икона: канон и стил». Автор-съставител на сборниците «Ф. М. Достоевски и Православието» (1997), «А. С. Пушкин: път към Православието» (1999), «Духовната драма на Лев Толстой» (1998). Материалите, събрани от Стрижов, дават тласък за научна разработка на религиозната проблематика в творчеството на тези класици през 90-те г. През 2005 г. издава подготвените от него 6 тома Събрани съчинения на св. Игнатий Брянчанинов. През 2007 г. излизат 5 тома Събрани съчинения на Стрижов, както и “Сергей Нилус. Тайни маршрути” - първата биография в Русия на известния руски философ, духовен писател и обществен деец. Писателят е награден с Патриаршески орден “Св. Инокентий Московски”.


Публикации:


Публицистика:

ПРАВОСЛАВНИЯТ ПРОЗАИК ВЛАДИСЛАВ МАЕВСКИ/ превод: Георги Ангелов/ брой 28 април 2011

В ИМЕТО НА ЖИВОТА/ брой 30 юни 2011

КНЯЖЕСКИЯТ ПОХОД СРЕЩУ ТЪМНИТЕ СИЛИ/ брой 37 февруари 2012