Димитър Методиев

Димитър Методиев Христов, български поет, преводач, общественик е роден на 11.09. 1922 г. на гара Белово. Завършва средно земеделско училище в Садово през 1941 г. и следва агрономство в СУ (1941 -1944). Член на РМС като ученик - от 1937 г. Партизанин от отряд „Ангел Кънчев” (1944). Участва в Отечествената война (1944-1945) като помощник-командир. След 09.09.1944 г. завършва Литературния институт „М. Горки” (1953). Редактор на списание „Наша Родина”(1953-1958), заместник-главен редактор на списание „Септември” (1958-1960) и в. „Работническо дело” (1961-1966), главен редактор на сп. „Наша Родина” (1966). Член на ЦК на БКП, на СБП. Автор на над 15 книги, издадени в периода 1945 - 1988 г. В по-ново време излиза „Реквием за едно поколение”. Превежда Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Маяковски, Твардовски, Тарас Шевченко и др. Негови произведения са превеждани на руски, белоруски и др. езици. Заслужил деятел на културата (1969), народен деятел на изкуството и културата (1974). Удостоен с Димитровска награда (1952, 1964), украинската литературна награда „Максим Рилски” (1974), френската „Солензара” (1982), „Никола Фурнаджиев” (1985). Умира на 19. 06. 1995 г. През 2010 г. излиза негова „Избрана лирика”- издание на фондация „Земята и хората”.


Публикации:


Поезия:

А БЕШЕ ЧАС НА ЗЛО РАЗНОЕЗИЧИЕ/ брой 28 април 2011

СБОГУВАНЕ С ПАРМА/ брой 34 ноември 2011

ЕСЕН/ брой 46 декември 2012

РЕПЛИКА/ брой 55 октомври 2013

ПОЛЕТО СПИ ВЪВ ЛУННА СВЕТЛИНА…/ брой 60 март 2014

НЯКЪДЕ ДЪЛБОКО В МЕН…/ брой 79 декември 2015

ПРЕМИНАВАНЕ НА РУБИКОН/ брой 88 октомври 2016

ЗАТВАРЯНЕ НА КРЪГА/ брой 103 февруари 2018


Преводи:

Тарас Шевченко - ИЗ „КОБЗАР”/ брой 41 юни 2012

Анатолий Софронов - БЕЗСМЪРТНИК/ брой 46 декември 2012

Дмитрий Кедрин - МАЙКА/ брой 51 май 2013

Александър Сергеевич Пушкин - ВАКХИЧЕСКА ПЕСЕН/ брой 53 юли 2013

Александър Сергеевич Пушкин - ДАР НАПРАЗЕН, ДАР СЛУЧАЕН…/ брой 57 декември 2013

Максим Горки - МОМИЧЕТО И СМЪРТТА/ брой 106 май 2018

Платон Воронко - АЗ НИЙДЕ ВЧЕРА НЕ ТЕ ЗЪРНАХ…/ брой 106 май 2018

Тарас Шевченко - ИВАН ПОДКОВА/ брой 142 ноември 2021

Тарас Шевченко - ХЛАДЕН ЯР/ брой 142 ноември 2021


За Димитър Методиев:

КАТО КУКВИЧА ПРЕЖДА / НА ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ / автор: Златан Данев / брой 56 ноември 2013

УМОРЕНИЯТ, НЕСЪВЪРШЕНИЯТ, НЕСГОВОРЧИВИЯТ… ЖИВИЯТ!/ автор: Елена Алекова/ брой 67 ноември 2014