Веселин Андреев

Веселин Андреев (истинско име Георги Георгиев Андреев, партизанско име - Андро), български писател и общественик, е роден на 16.02.1918 година в град Пирдоп. Отначало учи в родния си град, завършва гимназия в София (1937) и право в Софийския университет „Свети Климент Охридски” (1938). Член на РМС и БОНСС, член на БКП от 1940 г. На 02.09. 1941 г. минава в нелегалност. Политкомисар на отряда „Чавдар”. След 09.09. 1944 г. е главен редактор на в. „Народна войска” (1944-1949) и на в. „Литературен фронт” (1949-1955). Секретар на СБП (1950-1954). Народен представител (1966-1990). Почетен гражданин на Пирдоп. Заслужил деятел на културата (1965), народен деятел на изкуството и културата (1974), носител на Димитровска награда (1950). Печата от 1934 г. (сп. „Българска реч”) и получава годишната награда на списанието. Книги: „Партизански песни” (1947, 1949, 1950, 1951, 1954, 1957, 1959), „В Лопянската гора” (мемоарни очерци, 1947, 1953, 1954, 1955, 1966, 1968, 1969), “Има на света Москва. Впечатления от Съветския съюз” (1951), “Партизански подарък” (1959), „Партизански разкази” (1963, 1965, 1968), „Мигновения в Египет” (пътепис, 1963), “Младостта остава с нас” (есета, очерци, 1963), “Преди всичко човека” (военна публицистика, 1963), “Малкият приятел на партизаните” (разказ за деца, 1964), “Вихра” (1964), “Най-малкият ми брат” (разказ, 1965), “Лалугера Мечкодав” (разказ за деца, 1967), “Двамата и сърната” (избрани очерци и разкази, 1968), “Избрано” (в 2 тома, 1968),   „Не мога без вас”, „Умираха безсмъртни” (в 2 тома), „Отрядът”, „Бригадата”, „Пътуване към доверието” (1984), „Соната за Петя Дубарова” (1988), „Живков - мъртъв приживе” (1991, посмъртно). Сценарист на филмите „Бой последен” (1977), „Те надделяха” (1986). Самоубива се на 11.02.1991 г. Оставя недовършения роман „Брат ми, братята ми”. Стихотворенията му са преведени на 20 езика.


Публикации:


Поезия:

РАЗМИСЪЛ/ брой 68 декември 2014


Интервю с Веселин Андреев:

ВЕСЕЛИН АНДРЕЕВ: „ЗАГИНАЛИТЕ НАПИРАХА В СЪЗНАНИЕТО МИ…”/ брой 99 октомври 2017


За Веселин Андреев:

ИЗВЪН ВСЕКИДНЕВИЕТО/ автор: Никола Инджов/ брой 27 март 2011