Йоло Кръстев

Йоло Кръстев Йолов,български поет и журналист, е роден на 24.08.1934 г. в село Попица, община Бяла Слатина в бедно земеделско семейство Завършва гимназия в Бяла Слатина, през тези години всяко лято участва в радиопредаванията “Стършел” в с. Попица и активно сътрудничи на многотиражката “Урожай” в Бяла Слатина, на вестниците “Отечествен зов” - Враца, “Народна младеж”, “Кооперативно село”, “Отечествен фронт”. Завършва учителски институт, но избира журналистическото поприще. След отбиване на военната си служба в гр. Хасково, е назначен за директор на училището в с. Старово, Кърджалийски окръг, но скоро се завръща в родния край, където става хоноруван сътрудник на в.”Отечествен зов”. През 1960 г. е назначен за главен редактор на новосформиращия се в. “Белослатински глас”. През 1965 г. става член на Съюза на българските журналисти. След закриване на вестника постъпва като главен редактор на също новосформиращия се заводски вестник “Димитровец” в минно-металургичния комбинат на гара Елисейна. След няколко години е изтеглен на работа във в. “Отечествен зов” - гр. Враца. Поверено му е основаването и ръководството на общинския вестник “Романска искра” в Роман. Основава няколко общински вестника във Врачанския край, работи дълги години като завеждащ отдел във в. “Отечествен зов” гр. Враца, като редактор във вестник “Ново Лудогорие”, гр. Разград, и във в. “Септемврийско дело” - гр. Монтана, където през 1990 г. се пенсионира. Наред с журналистическите си материали пише стихове и публикува във вестниците “Народна младеж”, “Рудничар”, “Белослатински глас”. Често гостува в литературната притурка към в. “Отечествен зов”. Завършил своя близо 30-годишен журналистически път, Йоло Кръстев се завръща в родното си село - Попица, където през последните години от живота си пише стихотворения за деца, интензивно излъчвани по Българското радио в предаването “Закуска на тревата”. В книгата “Вричане”, която запознава с творческите постижения на смесения и народния хор - гр. Монтана с диригент Димитър Илиев, са поместени авторски песни на последния по текст на поета: “Детски вик”, “Юнак Илия”, “Врабчова награда”, “Оперна певица”, “Пижама”. През 2001 година излиза от печат антологията “Китка”, събрала литературни произведения, репродукции на картини, снимки на скулптори др. творби на творци, родени или работили в района на град Бяла Слатина. В нея са поместени пет стихотворения на поета.Умира на 10.03.2000 година. По време на майските културни празници 2009 г. е удостоен посмъртно с наградата на Бяла Слатина.

Сайт за Йоло Кръстев

http://www.iolokrustev.hit.bg/


Публикации:


Поезия:

НА ЛУДОГОРИЕТО/ брой 25 януари 2011