ПРЕЗ ЕСЕНТА

Теменуга Маринова

Цяло лято се скитах в горите
край морето
и все не успявах
да започна голямата битка
както природата повелява.
Тя беше така своенравна,
че не знаех смеха й какво е.
От гняв ли се лее, от смях ли,
или просто обича да спори.
Добре, че за нея законът
въпрос на изкуство и чест е.
Витраж със такава природа
през декември да счупиш е лесно.