ЖИВОТЪТ Е РУШАЩА СЕ СКАЛА…

Елена Вълкова

***

Животът
           е рушаща се скала
под жарещото слънце
на Страстите Господни:
“Не и аз.
         Поддай се ти, човече!
Опитай
забранения ми плод,
вкуса му опиши ми,
самотната ми Вечност
                подслади…
И си простен
                вовеки”!