Иво Георгиев

Иво Георгиев е роден през 1964 г. в гр. Кърджали. Завършва ВСИ-Пловдив през 1990 г. и същата година заминава на едногодишно обучение по защита на растенията и околната среда в гр. Тулуза, Франция. Автор е на две стихосбирки: “В по-лошата половина на гората” /1998/ и “От вътрешната страна на очакването” /2003/. През 2002 г издава албум с авторски песни “ГрАДЪТ на сНЕЖНИЯ човек” и става лауреат на срещата “Поетични струни” в Харманли. Публикува периодично в централни и регионални издания поезия, разкази, фейлетони, пътеписи, публицистика. Печелил е няколко награди за поезия. В близко време предстои издаването на три негови книги – роман, сборник с разкази и поетична книга. Член на СБП.


Публикации:


Преводи:

Луи Бюрно - КРАЙ ВАРДАР/ брой 4 декември 2008


История:

Поп Димитър Кънчов Зограф/ брой 3 ноември 2008


Интервю с Иво Георгиев:

ИВО ГЕОРГИЕВ: „БУДЕНЕТО ИЗИСКВА ПОСТЕПЕННО ЗРЕЕНЕ…”/ брой 152 ноември 2022