БРОЙ 1 НА СП. „ПЛАМЪК” ЗА 2011

„Пламък” вече излиза четири пъти годишно, превръщайки се в списание - алманах  и съобразявайки се годишните сезони с периодичните акценти в културния календар. Всеки брой се публикува и в интернет на адрес www.spisanieplamak.com. В брой 1 привличат вниманието стиховете на Михаил Тошков, Карол Николов, Ирина Велева, Илиана Илиева, Първолета Маджарска, Павел Славянски, Васил Златарев, както и късите прозаически текстове на Петър Доневски, Станко Нацев, Иван Андонов, Денка Илиева. Прави впечатление все по-мощното нахлуване в белетристиката на сюжети от съдбата на българина като емигрант (Лада Галина - „Разпилени страници”, Димитър Златев - „Американската мечта”, Мария Агликина - „Една зима в Брюксел”). Заслужават адмирации новите поетически преводи на Борис Пастернак, осъществени от Кръстьо Станишев. Отбелязани са годишнините на акад. Антон Дончев и Николай Христозов. Изпълнени с очарование са мемоарните бележки на Константинос Марицас за Дора Габе. Особено любопитни за по-младите читатели (а и за тези от средното поколение) биха били „Малки бележки за „Великото” от Георги Константинов - сякаш скрита камера е запечатала думи, жестове, лица и ситуации от преди 20 години - палитра от политически и личностни различия по време на заседанията на Великото народно събрание.

Анжела Димчева