ИЗ „ГЛЕДЕЦ” (1982)

Христо Радевски

ВИДЕНИЯ ИЗ ДРЕВНА БЪЛГАРИЯ

Виждам те, страна, през здрача древен,
с лик от рани набразден и гневен.

Виждам твоя труженик незнаен -
ту войник жесток, ту роб окаян.

И задъхан в походи безкрайни,
и посеял гробове незнайни.

Виждам манастирите ти скрити
вдън горите и посред скалите.

Скитат там сектанти полуголи,
летописци, плахи богомоли.

Виждам блясъка и тържествата,
изпаренията на разврата.

Чувам как навред кънтят окови,
в стон ехтят подземия сурови.

Виждам ти мъжете и жените,
в непосилен черен труд превити.

Те по книгите не са възпети -
там се пее само за царете.


***

Как безпощаден е животът!
                                    Сякаш
намирам се на бойното поле.
И нашта част -
              атака след атака -
превзема някакво кале.

Напредваме.
             Но падат моите другари
един след друг.
             Частта ни проредя.
И мене не един куршум опари,
пробягвах през трънаци и вода.

А дето паднаха, са по-добри от мене.
Но в черната е вечният им дял.
А аз - макар ранен - съм жив и цял…

…И смътно угризение, че съм изменник
и в малодушие съм ги предал.


***

Главата ми кадиха с мътен дим.
Забъркваха, заплитаха въпросите.
Но аз съм оптимист непоправим -
и не повярвах на лъжепророците.

Аз слушах твоя пулс и твоя глас
в туй време, с подли изневери бременно,
и улових - през сляпата си страст -
кое е трайно
                и кое е временно.


***

Враг един -
             мой отдавнашен враг -
пред съдбата в немилост изпадна.
Но не беше душата ми жадна
ни за мъст,
             ни за вражески флаг.

Той се виеше в мойте крака.
Паметта ми бе непримирима.
Но сърцето ми каза:
                       - Прости му! -
И подадох му братски ръка.