Борис Кустодиев

Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927) е руски живописец, график, театрален художник. Завършва петербургската художествена академия (1903), ученик на Иля Репин. Участва в изложби от 1901 г. Живял и работил в Петербург - Ленинград. Член на художественото обединение към СРХ (от 1907), “Мир искусства” (от 1911), АХРР (с 1923). От 1916 г. боледува тежко. Жанрови картини на теми от народния бит («Пазар на село», 1903; «Панаир», 1906; «Търговки», 1912; «Пиене на чай», 1913; «Търговка», 1915; «Сирница», 1916; «Московски хан», 1916; «Търговка на чай», 1918; «Матрос и девойка», 1920; «Руска Венера», 1925-26), портрети («Ив. Билибин», 1901; «Утро», 1904; «Монахиня», 1908; «Автопортрет», 1912; «Ф. Шаляпин», 1922; «М. Волошин», 1925), тематични композиции на историко-революционни и съвременни теми (”Болшевик”, 1920; «Празник на II конгрес на Коминтерна на площад Урицки», 1921; «Нощен празник на Нева», 1923), натюрморти и пейзажи («Натюрморт с фазани», 1914; «Фонтанка», 1916; «Лебед», 1926), графика, оформление на театрални спектакли и др.


Публикации:


За Борис Кустодиев:

СЛЪНЧЕВИЯТ ГЕНИЙ И НЕГОВИЯТ АНТИПОД - ГРОБАР/ автор: Александър Сеген/ брой 27 март 2011