ОТДЕЛИ СЛАВЕЯ ОТ ХРАСТИТЕ…

На 21.03. 2011 г. ни напусна писателката и преводачката Дафина Попова. Вечна й памет!
Редакцията

Виктор Боков

превод: Дафина Попова

***

Отдели славея от храстите,
на потока от ромона чист
и изкуството му прекрасно е
само замисъл блед върху лист.
Песента му с живот ненапълнена
ще напомня луна нащърбена,
ще напомня тя клас неузрял.
В песента ще е нещо пропаднало,
дъх на борове, сенки прохладни и
на поточето ромона бял…