Марк Шагал

Марк Захарович Шагал (ист. име и фамилия Мойше Хацкелевич) (1887-1985), живописец и график, е роден в град Витебск, Руската империя (сега - в Беларус) в еврейско семейство. В 1907-1909 г. учи в петербургското Рисувално училище, после в училището на Е. Званцева и в частните студия на Н. Рьорих, Л. Бакст, М. Добужински. От 1910 г. живее в Париж. От 1912 г. участва в изложби в Париж, Петербург, Москва, Берлин. През 1914-1915 и 1917-1920 живее във Витебск, през 1915-1917 г. служи в армията в Петроград. През 1918 г. организира във Витебск музей и художествено училище (от училището е «изтикан» през 1919 г. от К. Малевич). От 1920 г. живее и работи в Москва, оформя театрални спектакли. В 1922 г. заминава за Берлин, от 1923 г. живее в Париж, влиза в европейския художествен елит. През 1941 г., спасявайки се от нацистите, заминава за САЩ. От 1948 г. живее отново във Франция. Живопис - «Смърт» (1908), «Портрет на жена ми с черни ръкавици» (1909), «Аз и селото» (1911), «Автопортрет със седем пръста» (1912), «Молещ се евреин» (1912-13), «Цигулар» (1913), «Старият Витебск» (1914), «Часовници» (1914), «Сините любовници» (1914), «Зелените любовници» (1914-15), «Розовите любовници» (1916), «Над града» (1914-18), «Разходка» (1917), «Венчавка» (1918), «Рожден ден» (1923), «Раби» (1935), «Бяло разпятие» (1938), «Жълтият Христос» (1941), «На моята жена се посвещава» (1944), «Покриви» (1953), графика, оформление на театрални спектакли, монументални живописни пана, мозайки, витражи и др. Автор на книгата «Моят живот» (1931). Пише и стихове. През 1973 г. пребивава в Москва и Ленинград.


Публикации:


Поезия:

ЯСНОСТ/ превод: Огнян Стамболиев/ брой 27 март 2011