ЗА ШВЕДСКАТА ЛИТЕРАТУРА – СТРИКТНО, ДОСТОВЕРНО И ОТГОВОРНО

Елена Диварова

Изследователската дейност на Стефан Памуков вече четири десетилетия привлича погледа на ценители и специалисти в областта на литературната и културната история. През 70-те и 80-те години той увлече своите читатели в мистичните витражи на епистоларния жанр. Така постави в центъра на вниманието ни взаимните отражения на лична съдба и творчески постижения на личности като Яворов, Пенчо Славейков, Дора Габе, Елисавета Багряна, Лора Каравелова, Мина Тодорова, Елин Пелин, Тодор Влайков…
Последва появата на серия портрети на личности - емблеми на българската и европейската литература и култура: Яворов, Димитър Бояджиев, Пушкин, Ван Гог, принцеса Даяна, а след тях - и поредицата авторски енциклопедии - на италианската, английската и френската литература, съчетаващи перфектното познаване на специфичната материя с коректността и изкуството на разказвача.
Поредната книга на Стефан Памуков (Шведска литература. Фрагменти XVI - XIX век. Изд. SM, 2010) е единствена по рода си до сега у нас. В нея са представени единадесет имена от шведската литература - от Юханес Месениус (Messenius, 1579 - 1636) до Селма Лагерльоф (Lagerlef, 1858 - 1940). Девет от тях не са превеждани на български език. Всички те са важни щрихи в историята на скандинавската култура не само като поставящи началото на различни жанрове в шведската литература, но и като създатели на най-блестящите й върхове. Извън областта на художественото творчество значителен е приносът им в обществено-политическия живот в Швеция и извън нея, а още в областта на историята, философията, точните науки. (За пример ще посоча учудващия успех на Аугуст Стриндберг като химик.)
В предговора си към книгата Стефан Памуков сочи един от най-характерните белези на изследваната от него материя - „тревожната импулсивност, която се долавя в шведската литература в продължение на три века”. Този емоционален момент присъства на всяка страница, без да доминира над прецизната точност на литературния критик, който не допуска компромис при отразяване на фактите.
Очертана е и посоката към следващи етапи на това изследване, които да хвърлят повече светлина върху все още непрочетени от нас страници от европейското културно наследство.


Стефан Памуков, Шведска литература. Фрагменти XVI - XIX век. Издание на SM, 2010