Даниил Хармс

Даниил Иванович Хармс (ист. име - Ювачов) (1905-1942) е писател от Русия. Живял в Петербург - Ленинград. Печата от 1926 г. Член на литературния „Ляв фланг”, в периода 1926-1930 - на литературните групи „Чинари” и ОБЕРИУ (Я.Друскин, А.Введенски, Н.Олейников и др.). От 1928 г. сътрудничи в Детския отдел на ГИЗ (рък. С.Маршак), детските списания „Щиглец” и „Таралеж”. Първа жена на Хармс е еврейката Естер Александровна Русакова (1909-1943), втора жена - М. В. Малич от Харков (1913). Автор на стихове, пиеси, иронична и гротескова проза: пиеса, написана в естетиката на абсурдистката драматургия „Елисавета Бам” (1927), повест „Старица” (1939), цикъл гротескни разкази „Случаи” (1933-39), книга със стихове за деца „Иван Иванович Самовар” (1928), „Иван Топоришкин” (1928), „Лъжец” (1930) и др. Арестуван (1931) заедно с други сътрудници на Детския отдел на ГИЗ, осъден на 3 г. лагер, но присъдата му е заменена с кратко заточение, той избира за местопребиваване Курск, през 1932 г. се връща в Ленинград. Арестуван на 23.08. 1941 г. за отказ да служи в армията, имитира шизофрения, умира на 2.02. 1942 г. в затворническата психиатрия. Реабилитиран през 1956 г. Основната част от творчеството му е публикувана в СССР в края на 1980-те. У нас са издадени всичките му основни произведения.


Публикации:


За Даниил Хармс:

НЕНАУЧЕН ПОГЛЕД КЪМ ХАРМС/ автор: Людмила Башко/ брой 13 октомври 2009