Иван Николов - поезия

Иван Николов

АКОРДЕОН
Един никакъв мях с двайсетина клавиша,
с потъмняла обковка и ремък протрит…
Но когато въздъхне - душата въздиша
и припърхва, припърхва над грубия бит.

И ветрецът на празника ще те подеме
в кръг от млади очи, в кръг от млади очи…
Няма нищо за чудене: бедняшко време -
бедняшка музика го озвучи!

Как летяха косите ни черни и руси,
от излишък на младост бе всеки готов
да умре, да възкръсне и повторно да вкуси
от стипчивия завръз на първа любов.

Неразумно щастливи и рисковано млади,
нима сме разбирали в оня живот,
че след време у всекиго ще се обади
една друга мелодия в друг съпровод!

Сега хаос от звуци ни разпъва тревожно,
дисонанси накъсват музикалния фон…

И това, разбира се, е толкова сложно:
как ще го свириш на акордеон?


***

В лекомислено време сме се родили:
всеки бърза да каже на какво е готов…
А току над главите ни бучат ескадрили.
А поетите яростно се кълнат в любов.

Между две светкавици, два залпа и два земетръса,
между джазови ритми и картечен ек
Ето моята изповед - безпомощно къса,
като звук от тояжката на сляп човек.

Дал ухо към земята, която ни храни,
но е грозна от пепел, от кръв и барут,
все по-често си мисля за чуждите рани,
все по-тихо говоря, за да бъда чут.

Мила, не в съпровода на флейта и лира,
а под грубото скърцане на бездушен метал,
бъди ми слушателя, който единствен разбира
моя авторски рецитал.


***

Сега да угасим свещта и да приседнем на перваза,
и нека щърбав месец плава след облаците-бегълци…
Това е в други времена, но спомням си, че ти ми каза:
Нощта не спи, нощта е пълна с последни есенни щурци!

Последни есенни щурци - непоправими трубадури,
подели свойта старомодна мелодия от сън и мрак!
Една невидима пила изтрива тънките контури
на онова, което беше и няма да се върне пак.

Сега над черните бразди златиста паяжина скита,
овчарите завръщат само забравен в синорите звън,
тютюнът в пазвите е сух, жарта в огнището - разрита,
и зърното - до друго зърно - сънува благ сеитбен сън.

Последни есенни щурци - не им разбирам от езика,
но как сиротно отзвучава, с какви догадки ме диви!
И вече знам, че някой ден един от тях ще ме повика
в невидимата си държава под сухи листи и треви.

И аз ще тръгна като сляп: в преливането на боите
кафяв - от есенната шума, и от здрачаването - син…
Ако си спомните за мен, спокойно може да броите
човеците - с един по-малко, щурците - повече с един!


ГОЛЯМАТА ВОДА

На Андрей Германов

В мъртвилото, в гора от бъз и лопуш
изтлява август с утолен копнеж…
И няма праг, пред който да се спреш,
и вратня -
на която да похлопаш.

Порутен зид, отдавна непотребен
пирон за люлка,
палешник - в ръжда…
Навярно утре с мътния си гребен
ще връхлети голямата вода!

Сгъстява се в огнищата трева
и божи дъх пилее суха слама…
И ние с тебе.
Ние с тебе двама.
Единствените живи същества.

В душата ми - замислена и бедна,
сега трепти неясен славослов…
Ела да се обичаме.
С последна,
горчива, непредвидена любов.

Ела - в звънтеж на счупени стъкла,
по стъпала -
без край и без начало.
С високо като жертвен пламък тяло,
в пелина син и сребърен ела.

Под сенки на разкъртени стобори,
в поруха, над запуснати гнезда -
обичай ме! - преди да се затвори
завинаги
голямата вода.

Обзет от прилив на безумна кръв,
полагам върху твойта гръд овална
уста,
с които бих могъл да пална
и камъка. Обичай ме такъв.

Смалявам се с годините -
далече,
опрял очи в надоблачна звезда…
Къде отива любовта, човече?
Остана под голямата вода.


***

Бързаш, не бързаш - трябва да спреме,
нека погледнем само за миг
тази кактусова алея в Балчик:
апокалипсис от атомно време!

Грозен, убог, недостоен за песен,
животът протяга хищни бодли
в порив за слънце…
И човек - потресен -
усеща как него самия боли.

Кактусе мой, от кого си посят,
през какви превращения, от какви бездни
носиш в своите лапки железни
този крехък и кървав единствен цвят?

Но аз исках да кажа:
недей си отива,
нека още за малко да бъдем сами…
Ей такава изгърбена и такава бодлива,
все към тебе душата ми се стреми!

През апокалипсиса на днешния свят,
под радиации и взривове коси
все към тебе, към тебе душата ми носи
своя крехък и кървав единствен цвят!


***
Боже, дай на жената и дай на мъжа
най-горчивата мъдрост, която се вика
мъдростта на годините.
Аз я държа
като ръбесто камъче под езика.

Уморен от познание, помня само отчасти
не какво съм ти казал, а какво – премълчал,
и това сляпо кълбо от страдания, страсти,
безизходна привързаност, самота и печал.

Позволи ми да гледам, как свеждаш глава
и в мига между мойта и твойта въздишка
как изтича живота ни,
вплетен в това
двуединство на бялата нишка и тъмната нишка.

И мълчим пред огнището в зимната стая –
няма кой да повика и няма да хлопнат врати.

Расне само кълбото, в което не зная
докъде свършвам аз, откъде почваш ти.


СНЯГ

В далечен ден, в далечна зима
вихрушка тежък сняг върти
и с палавост неотразима
засипва къщи и врати
в далечен ден, в далечна зима.

И аз вървя през снежен прах
като в размазана рисунка,
похрусква в зъбите ми смях
подобно ледена висулка
и аз вървя през облак прах.

По път разтърсвам сведен клон
и в сняг снежен, и в сняг затрупан,
загръщам своя нов балтон,
от първата заплата купен -
единствен на света балтон.

Как трезво мисля, трезво дишам
и цял трептя от оня лек
вървеж на двадесетгодишен
самостоятелен човек!
Аз трезво мисля, трезво дишам…

А в къщи - непрекрачил прага,
разтварям шепа засиял
и в шепата на мама ляга
голям и златен портокал.
И аз стоя щастлив на прага.

Наивен жест, детински патос!
Прости ми, мамо, кой да знай,
че ти от всяка моя радост
ще получаваш скъден пай?
Детински жест, наивен патос!

Погасна оня портокал -
сега се гледам безпощадно
и мисля с възрастна печал:
Не стоплих твойта зима с хладно,
бедняшко слънце - портокал.


***
В средата на живота,
в житейски безпорядък,
сред Тракия замръквам.
И хлябът ми е сладък.

И камъкът е топъл, пръстта е ароматна,
а гроздовете - сини, а ябълката - златна.

И царевично зърно просветва лъчезарно…
А Тракия какво е?
Река и хълм, навярно.

В косата на косача и в сърпа на жътваря
старинната извивка на меча се повтаря.

И памет в друга памет живее легендарно…
А Тракия какво е?
Река и хълм навярно.

И вчерашна, и днешна - завинаги такава:
река тече - изтича,
и хълм стои - остава.