МОЛИТВА ЗА ВЗАИМНО ОПРОЩЕНИЕ

Елдар Ахадов

превод от руски: Цветан Диковски

Господи! Милостиви и Всеопрощаващи!
Във вечния Храм, където вярват в Теб,
където всеки проси за своите потребности,
и поменават отминалите, и се молят за близките си,
и просят опрощение, и се разкайват и плачат,
и се радват, и благодарят, и пак плачат.
В храма, в който водят децата и внуците,
където се връщат веднъж завинаги,
аз Те моля за здравето на живите,
за всички, които познавам и не познавам.
Господи, дари им здраве,
дай им време да поживеят на земята!
Не ги карай да бързат!
А ако са обидили някого или някой тях е обидил -
бъди между тях и ги примири,
да се опростят взаимно така,
както сам Ти си им простил…