Дечко Павлов

Академик Дечко Павлов е роден на 9.09.1930 г. в гр. Шипка, Старозагорски окръг. През 1953 г. завършва Химикотехнологичния институт в София. Започва кариерата си в същия институт като асистент по физикохимия до 1961 г. Специализира в лабораторията “Мария и Пиер Кюри” към Радиевия институт в Париж (1961). През 1962 г. постъпва в Института по физикохимия на БАН. През 1967 г. заедно с акад. Евгени Будевски създават Централна лаборатория по електрохимични източници на ток (ЦЛЕХИТ) при БАН. През 1989 г. е избран за член-кореспондент, а през 1997 г. - за академик. Публикува повече от 200 научни статии в международни списания, две монографии и три отдела в монографии. До 2008 г. трудовете му са цитирани повече от 2700 пъти в световната научна литература. Създава курс лекции върху технологията на производство на оловните акумулатори, които чете в университети и компании в Австралия, Англия, Бразилия, България, Германия, Индия, Италия, Китай, Корея, Русия, САЩ, Тайван, Турция, Финландия, Франция, Япония и др. Основател и председател е на международната конференция на оловни батерии - ЛАБАТ. Член е на редакционните съвети на международни списания, издателства. Член е на Електрохимично дружество на САЩ (ECS); на Международното електрохимично дружество (ISE); на Научния институт по батерии на Япония (ITE) и др. Получавал е множество национални и международни награди.


Публикации:


За Дечко Павлов:

ИМЕ В СВЕТОВНАТА НАУКА/ автор: Георги Георгиев/ брой 26 февруари 2011