ИЗ “ТРИПТИХ” – ІІ

Веселин Тачев

Физиономията му почти не е запазена за потомството.
Само на една изтрита и лошо фокусирана снимка личи главата на поп Христо с бяла брада и коса.
Деветдесет и седем годишният дядо Манол Казаков си го спомняше като пъргав, възнисък човек с два пищова на кръста.
Спуснело ли се куче след него - стрелял.
Дошъл от Къпиновия манастир, дето учил на “книга и черковно пеене”. Богатият Дунавски край, дал на много балканджии като него препитание, го привлякъл с възможностите да приложи наученото.
През 1841 г. се главил учител в Кадъкьово за 600 гроша годишно.
После се опопил, посъбрал парици, направил си къща в Русе, но по време на Севастополската война къщата я взели англичаните за болница.
Като я опразнили, той поискал да се прибере в къщата, но екиминът Шерефедин бинбаши със слугите си го изпъдил.
Тогаз дошли селяни иванчене и го “занесли” на село Иван.
Там стоял две години.
Искал да се върне в Кадъкьово (Щръклево, Русенско), но щръклевчани го не щели, щото децата му не били в село да теглят с тях конак, та викали поп Драгин, защото бил прочут - гледал за късмет и пишел муски.

Много изпатил поп Христо от турците.
Прочутият разбойник Ферхад му извивал главата по пътищата и се канел да го коли с изхабен нож, само да не му спомене негде името.
През Руско-Турската война го били да отвори църквата в Щръклево и там да затворят “катилите-хапузлии” от русенския затвор.
Били го и задето носи пищови.
Не се отървал и от обирджилъка на башибозук и черкези.

Всичко туй заедно с цялото си житие-битие поп Христо описва в тъничка книжчица, отпечатана в русенската печатница “Славянин”.

След Освобождението той отново си строи къща и около тоя строеж изпитва на гърба си новите порядки на младата буржоазна държава. Стар вече и без сили да се бори със злините на живота, поп Христо решава да се оттегли в “Атонската гора”, та там в пост и молитва да прекара останалите дни от живота си.
“Бягам в пустинята, да не гледам тези неправди”.

Тъй завършва той животописа си и наистина заминава за Атон.
Същата година там умира.