Надежда Иванова

Надежда Иванова е екскурзовод в Националния музей на образованието – гр. Габрово.


Публикации:


История:

ЮРИЙ ВЕНЕЛИН/ брой 3 ноември 2008