СВОБОДА

Петко Каневски

СВОБОДА

           На Павел Матев

Остави ме на мира,
мой убийствен живот.
Мен не ми се умира,
унижен като скот.

Окачен на олтара
в катедралния Храм,
всеки път се повтаря
щом е земен и сам.

Двама трябват за Рая,
безпризорно добри,
и сега, и до края,
и за после дори…

Остави ме на мира,
мой убийствен живот.
Свобода, знам, извира
от разкъсан хомот!


РОЖДЕН ДЕН

Какво от туй, че днес
                              е 18 юли –
ден като всички
                     останали.
Да. Има малка разлика –
                              роден е Левски –
по него се равняват
                     Боговете –
Исус и той са ми
                     еднакво мили.
Облечени в безсмъртие,
доказват на Земляните:
Духът плътта да побеждава!
Останалото е от Лукавия…
И нямам избор:
          мама ме роди
                     на 18 юли!