БЛЕСТЯЩ ПЪТЕВОДИТЕЛ В МЪДРОСТТА НА ДРЕВНИТЕ ГЪРЦИ

Петър Краевски

Чудесна е новата книга на доц. Владимир Янев “Анекдоти и истории от Древна Гърция”. Препоръчително четиво, особено за по-младите, които все още не са дръзнали да поемат по слънчевия път на познанието. Авторът, очевидно с дългогодишен, къртовски труд, е събирал през годините усмихнатата мъдрост и мъдрия смях на античността, ровил се е в различни източници, обговорил е анекдотите с блестящи коментари, дал е въвеждаща информация за всекиго - от епиците Омир, Хезиод, Езоп… през лириците Тиртей, Архилох, Симонид… историците Херодот, Тукидит и Плутарх, скулпторите, художниците, седемте мъдреци, които са повече от десет, философите Питагор, Хераклит, Демокрит, Платон, Аристотел… ораторите Горгий, Исократ, Демостен… държавниците Темистокъл, Перикъл, Алкивиад, Александър Велики… та чак до спартанците. Това е и структурата на книгата “Анекдоти и истории от древна Гърция”. Между тези повече от 200 страници откриваме прозрения, които звучат съвременно и днес. Ето един по-кратък цитат от стр. 109:

Попитали Сократ:
- Кое е най-доброто учение?
- Това, което предизвиква ненавистта на глупците!

И още един цитат - от стр. 114:

- Ушите ти са се сраснали с езика! - укорил Зенон един твърде бъбрив младеж.
И за да бъде по-ясен, казал:
- Имаме една уста и две уши. Като са ни създали такива, боговете са ни подсказали, че трябва да слушаме двойно повече, отколкото да приказваме.

Колко съвременно звучат тези думи! А те ми напомнят, че трябва да бъда кратък, защото и моите уши са две, а устата една, въпреки, че от друга страна, имам десет пръста, с които чаткам по клавиатурата - основна причина за логореята на съвремието, струва ми се. Но да оставим този опит за майтап. Не мога да не цитирам обаче малка част от предговора към книгата, където доц. Янев припомня казаното от един мъдрец: “Не критикувай никого за глупостта му! Получавайки от тебе полза като от приятел, той ще те намрази като враг”. В тази връзка, ако имам някаква критика към изданието, тя е, че ми се иска то да бъде още по-богато, по-илюстрирано, по-луксозно, което ме навежда на мисълта или по-скоро на надеждата, че авторът не е прекратил своите търсения в избраната насока и в третото издание ще открием нови проявления на гръцката духовитост. А, както казва Дерида, цитирам по памет, “всички сме гърци”. Не в нихилистичния смисъл на “антибългари”, разбира се, а в една по-широка трактовка - като наследници и на тази цивилизация.

Нарушавайки съвета на Зенон, ми се ще да добавя и това, че веселата анатология на античната мъдрост е, може би, първото стъпало, което по достъпен начин въвежда неизкушените все още от четенето в съкровищницата на хуманистичната мисловност. А тези, които вече са поели по слънчевия път нагоре, ще могат да й се наслаждават по всяко време, общувайки с най-ярките представители от “великото мнозинство” на мъртвите по пътя към самите себе си.

Книгата “Анекдоти и истории от Древна Гърция” на доц. Владимир Янев е оформена стилно, ненатрапчиво, с вкус. Издадена е след спечелен общински конкурс от реномираното издателство “Летера”. Тази книга със сигурност не е еднодневка и струва много повече от коричните 10 лева.