ЖЕЛАНИЕ

Евгений Кондратенко

превод: Георги Ангелов

По тротоара вървят мъж и жена. Той й показва дълбокото искрящо небе:
- Ще ти подаря всички звезди…
Край тях спира сведущ минувач:
- Млади човече, онова, което казахте сега, е невъзможно да се направи. Разбирате ли цялата абсурдност на твърдението си?
Спира и втори запознат:
- Позволете, но това би могло да бъде и поетичен образ. Сега ще разберем какво е искал да каже…
Жената хваща под лакът мъжа и го отвежда по-нататък. Над тях потрепваща звезда скъсва нишката си и изгаряйки, пада. Но двамата успяват да си намислят желание.