ПЪРВОТО ПИСЪМЦЕ

Веса Паспалеева

ПЪРВОТО ПИСЪМЦЕ

Днес на баба първо
писъмце написа.
Пръстите, нослето
цели боядиса!
Баба го прочете.
Колко й е мило!
Нищо, че писмото
е с петна мастило.
- Нека да се учи.
Да е работливо.
В мирни дни да расне
и да е щастливо.


 

ПТИЧЕ СРЕБРОПЕРО

Птиченце ле среброперо
със качулче златно,
що полето ни напускаш
ширно, необятно?
Не тъгуваш ли за нашта
слънчева родина?
За потока, за цветята
в планината синя?
Нашето небе е друго -
светло и лъчисто,
тук гласчето ти напомня
ручейче сребристо.
В наште планини се диша
волно и дълбоко,
нашите поля са плодни,
нивите широки.
Птиченце ле среброперо,
сбогом! Бъди здраво!
Пак напролет да се върнеш
в нашата дъбрава.