Ина Иванова

Ина Иванова е родена на 26.12.1975 г. в гр. Димитровград. Живее и работи в Пловдив, където е завършила Българска филология.
Публикувала е в сп. “Родна реч”, сп. “Глоси”, както и в сборниците “Друга вода” и “6+6”. Има награди от конкурсите “Веселин Ханчев”, “Вестник Пловдивски университет”, “Моите нови пет стихотворения”, “Яворови дни” – Помориe и др. Автор на прозаичната книга “Право на избор и други проклетии” (2009).
Член е на Пловдивска Поетична академия “Добромир Тонев” от създаването й.

За връзка с автора: inaiv@mail.bg


Публикации:


Проза:

ДЪЛБОК ДОЛ/ брой 3 ноември 2008

КАРИЕРА В КАРИРАНА ТЕТРАДКА/ брой 4 декември 2008

РАЗКАЖИ МИ/ брой 5 януари 2009