КИТА

Мирза Галиб

превод на руски от фарси: Г. Ю. Алиева и Н. И. Пригарина

превод от руски: Татяна Любенова

КИТА

* * *

Ако стиснеш сърцето незряло - капка можеш и да изтръгнеш,
но това не е истинен път за кръвта.

Горд съм с мойто сърце, като свещ е - от свой огън гори,
топи се и изтича, дарявайки наслада висша.

Когато от сърцето по капка изтръгваш чувства -
това е само поетично упражнение.

Когато се топи сърцето и се прелива в жива кръв -
това е истинска поезия.


 

* * *

Если сжать сердце незрелое - можно выдавить каплю влаги,
Но как непохоже ето на истинный ток крови.

Я горжусь своим сердцем, оно, как свеча, от собственного
                                                                                      Жара
Пылает и плавится, и истекает, даруя высшее наслаждение.

Когда из сердца по капле выжимают чувства -
Это лишь упражнение в поэзии.

Когда сердце плавится и изливается живой кровью -
Это и есть истинная поэзия.


 

* * *

О, Галиб, кой ли не сега
облича в свои думи чужди мисли.

И няма никъде спасение от тези посегателства -
ни за преди живелите, ни за живеещите днес.

И как да разпознаеш крадеца във поезията?
Колкото той пее, светът го хвали повече.

Ни чекове, ни полици за мислите ни има,
ни подпис, ни печат, ни други доказателства.

Днес мислите в поезията са като банкнота -
принадлежи на този, в ръцете на когото е.


 

* * *

О, Галиб, сейчас кого ни возьми
Всяк облекает в свои словеса чужие мысли.

И нет никому спасения от этих посягательств, -
Ни тем, кто раньше жил, ни тем, кто живет в наше время.

Кому как не мне распознать вора от поэзии,
Как ни пой он, как ни хвали его свет.

Да, на мысли нет ни чеков, ни векселей,
Ни подписи, ни печати, ни других доказательств.

В наше время мысль в поэзии, как банкнота,
Принадлежит тому, у кого она оказалась в руках.


 

* * *

Ако имаш възможност - наслади се
на виното, наливано от виночерпеца, на песента,
                                                която пее ти певецът.
Все едно е - пред злобата на клеветата си беззащитен,
колкото и да се оправдаваш във молитвите.


 

* * *

Если случай подвернется, насладись
Вином, которое наливает кравчий, песней, чно поет певец.
Все ровно перед злобной клеветой ты беззащитен,
Сколько бы ты ни оправдывался в молитвах