22 ЮНИ 1941 ГОДИНА

Алексей Недогонов

превод: Георги Ангелов

22 ЮНИ 1941 ГОДИНА

В роса лафетът още бе потънал,
когато гръм събуди Измаил:
тръбачът в полка -
                    бе преди разсъмване -
с тръбата си тревога затръби.

Сигналът литна -
остър, рязък, плътен -
                    към вала на Траян,
                                        Одеса той,
като че ли не гарнизон пехотен,
а цялата Русия вдига в бой.


 

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Роса еще дремала на лафете,
когда под громом дрогнул Измаил:
трубач полка -
             у штаба -
                    на рассвете
в холодный горн тревогу затрубил.

Набата звук,
кинжальный, резкий, плотный,
          летел к Одессе,
                    за Троянов вал,
как будто он не гарнизон пехотный,
а всю Россию к бою поднимал!