ЗАБРАНЕНИЯТ ПЛОД Е ГОРЧИВ

Татяна Потапенко

превод: Георги Ангелов

Забраненият плод е горчив.
Под румената му кора прелива отровен сок, а зад дървото се крие онзи, който много иска да опиташ този плод.
Той те увещава да отхапеш поне малко парче, и ако си внимателен, ще почувстваш върху себе си злия му поглед и леденото дихание на смъртта, от което стине кръвта.
Той иска ти да изгубиш всичко, и най-важното - Надеждата, без която просто е невъзможно.
И Вярата, нейната родна сестра.
И така да не познаеш истинската Любов.
Времето изпитва твоята здравина и лекува раните, а претърпелият до край ще се спаси.
Времето пълзи като змия през теб, изглажда твърдостта ти и оставя бръчки по лицето и бяло в косите ти.
Ти се трудиш и на челото ти се появяват бисерните капки на твоите усилия.
Дръж се!
Още малко остана да се мине!
Изтърпи жаждата и теснотията, студа и кишата по пътя и усилията ти няма да бъдат напразни.
И главното - не се предавай!
Поддържат те стотици силни ръце и стотици златни криле ще те укрият от лошото време и опасностите.
Там, напред, те чака Животът.
Забраненият плод е горчив!
Той е смъртоносно отровен!