ПРОЛЕТ

Татяна Потапенко

превод: Георги Ангелов

ПРОЛЕТ

В пролетта
           има нещо хаотично.
Тя е привидно безредна
                          репетиция,
когато всички се смеят, викат, оригиналничат,
 и това е
            необходимо.
Жалко, че за лятото
                 костюмите ще повехнат
и ще трябва да се разшива златото,
после среброто
и отново да се шият нови.
И така винаги…


 

АПРИЛ

Може вместо глътка вино
да излезете на улицата -
в парка или в градината,
или просто да отворите прозореца,
но непременно така, че от слънцето
да замижите.
И тогава…
Сочните зелени треви,
влажният тлъст чернозем,
лудешкият смях
и един взрив от врабешки възторг
ще ви накарат да простите
хиляди обиди,
а минаващите под прозореца ви старци
да се загледат в своите
начервени старици…