Стефан Чурешки

Стефан Чурешки е роден на 30.09.1966 г. в град София. Средното си образование е получил в 9-та Френска езикова гимназия, а през 1993 година завършва историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Веднага след защитата на дипломната си работа през 1993 започва работа като специалист в катедрата по Стара история и Тракология, която напуска през 1994 г. по собствено желание. Оттогава до днес Стефан Чурешки работи като учител по история в елитни частни и държавни училища. Автор е на десетки статии, очерци, доклади и рецензии в научни издания и печата, в това число и на чужд език. Публикувал е на страниците на престижното историческо списание “Минало”, вестниците “Камбана”, “Капитал”, “Корона”, “Култура”, “Литературен форум”, “Македония” и др. Участвал е на български и международни исторически конференции, в различни семинари с българско и международно участие, съорганизатор е на няколко беседи по православно вероучение и култура. Още с първата си книга “Християнство и история. Към философията на българската история” (1998 г.) той скандализира закостенелите си колеги с новаторски подход към материята и съвсем нова трактовка на знакови събития и личности. Издал е още “Грешките, неточностите и заблудите в учебниците по история” (2000), “Римокатолическата пропаганда и българската история. Към философията на българската история” (2001) и “Православието и комунизмът в България 1944-1960 г.” (2004).


Публикации:


Публицистика:

СМИСЪЛЪТ НА ДЕЛОТО НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ И ПРАЗНУВАНЕТО НА 24 МАЙ В СВЕТА НА ЦИВИЛИЗАЦИОННИТЕ ИДЕИ/ брой 20 май 2010

ДЕДО/ брой 21 юни 2010

НИЩО В ДЕМОКРАЦИЯТА НЕ СТАВА СЪС ЗАБРАНИ, А СТАВА С ЦЕНЗ, ЗНАНИЕ, ТРУД И ЧЕСТНОСТ - ТОВА Е ПРИТЧА НА ИСТОРИЯТА/ брой 21 юни 2010


История:

РЕЛИГИЯ, НАУКА И АРХЕОЛОГИЯ. КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА ПОЗНАНИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ/ брой 20 май 2010

РЕЛИГИЯ И МИТОЛОГИЯ ИЛИ ЗА ВЪЗСТАНОВКАТА НА ЧОВЕКООТРИЦАНИЕТО В МОДЕРНОСТТА/ брой 20 май 2010