Райчо Русев

Райчо Русев е роден през 1949 година в село Малко Брягово, Хасковско. Завършил е СУ “Климент Охридски”, факултет славянски филологии. Държавен служител до октомври 2009 година. Сега пенсионер. Превеждал е проза, от руски: Вил Липатов (”Игор Савович”), Василий Афонин (”Последна есен”), Леонид Андреев (”Юда из Кариота”), Леонид Соловьов (”Повест за Настрадин Ходжа”). Стихотворения започва да публикува късно, на 55 години. Автор на три издадени поетични книги: “Лични стихове” (2005), “Шепа стихове” (2007), “Стихове на вятъра” (2007), всички в търновското издателство “Слово”. Носител на първа награда от хумористичния конкурс “Очи за себе си” (2006). Живее в София.


Публикации:


Поезия:

ДЕНЯТ/ брой 18 март 2010

ЗА РАПАНИТЕ/ брой 27 март 2011

ВРАТА/ брой 28 април 2011

ПЪТУВАЩ ТЕАТЪР/ брой 29 май 2011

БЛАГОДАРНОСТ/ брой 30 юни 2011