Ерика Лазарова

Проф. д-р Ерика Лазарова започва своя професионален път в Института по култура. Сега тя е старши научен сътрудник в Центъра по наукознание и история на науката при БАН.
Ерика Лазарова е известен културфилософ с десет монографии и над 100 научни статии и студии, отпечатани на български, английски, немски и френски език. Сред тях се открояват често цитираните “Немският романтизъм между действителността и идеала” (1990), “Езикът на цветята” (1995), “Светликът на живата етика” (1996), “Принц Парадокс или непознатият Уайлд” (2000), “Хирургът д-р Асен Петров или биографията като огледало на епохата” (2004) и “Литературата като художествено самопознание” (2005).
Тя е автор и на художествената книга “Яна Язова: Любовта е болка” (2002), активен културен журналист, превела е две от основните произведения на Фр. Ницше “Зазоряване” (1997 и 2002) и “Човешко, твърде човешко” (2006).
През последните години се занимава усилено с “връщане” на българската публика на съзнателно забравения Найден Шейтанов. Плод на сърцатите й усилия в тази област са изследването “Ученият срещу политика д-р Найден Шейтанов” (2005) и томът с негови избрани произведения “Балкано-българският титанизъм” (2006). Умира на 9 март 2017 г.


Публикации:


Критика:

НАЙДЕН ШЕЙТАНОВ: ПЪТЯТ НА БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО МИСИОНЕРСТВО/ брой 3 ноември 2008

ПЪТЕШЕСТВЕНИКЪТ Х. К. АНДЕРСЕН ИЛИ ПЪТЯТ КАТО МЕТАФОРА НА ЖИВОТА/ брой 4 декември 2008

ЕСТЕТИКА НА ПАРАДОКСА ИЛИ РОЛЯТА НА ПАРАДОКСА КАТО ЕСТЕТИЧЕСКО ОРЪЖИЕ/ брой 7 март 2009

АБСУРДНИЯТ СВЯТ РАЖДА ИЗКУСТВОТО НА АБСУРДА/ брой 13 октомври 2009

СРЕЩА С ПИСАТЕЛЯ МИРЧА ЕЛИАДЕ/ брой 26 февруари 2011

ПOЕЗИЯТА И ДРАМАТУРГИЯТА НА МАРИН СОРЕСКУ В ПРЕВОД НА ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ/ брой 29 май 2011


Интервю:

НЕПОЗНАТИЯТ НАЙДЕН ШЕЙТАНОВ/ интервю на: Огнян Стамболиев/ брой 3 ноември 2008