Недялка Атанасова

Недялка Атанасова е родена в Бяла река, Пловдивска област. Стихове пише от ученическите си години. Първата си книга „Послания” издава през 2004 година. Следват „За благите делници” (2007) и стихосбирката за деца „Стъпала крилати” (2009). Живее и работи в квартал Дебър, гр. Първомай.


Публикации:


Поезия:

НОСИМ ЗЕМЯТА В ДУШАТА СИ/ брой 30 юни 2011


Литература за деца:

КОТЕ ДУМИЧКИ ЯДЕ ЛИ/ брой 19 април 2010

ВИРОГЛАВОТО ПЕТЛЕ/ брой 41 юни 2012

ГАТАНКИ/ брой 45 ноември 2012