Красимира Славова

Красимира Стоянова Славова е родена на 06.01.1963 г. в София. Ранното й детство преминава там, а по-късно живее в Дебър - кв. на град Първомай. Повече от двадесет години е в Първомай, работи в “Първомай БТ” АД към отдел “Пласмент”. Първата й книга е за деца - “Приказки от двора на малкото момиченце” (2003), следва романът “Третата точка” (2006), през същата година излиза и “Зимни приказки от двора на малкото момиченце”. През 2008 г. излиза от печат първата й стихосбирка “Мигове”, а през 2009 г. “Шепотът на житата”. Подготвена е за печат новата й стихосбирка “Живот в кутия от обувки”. Работи и над роман с работно заглавие “Строители на развалини”.


Публикации:


Проза:

ИЗ РОМАНА „СТРОИТЕЛИ НА РАЗВАЛИНИ”/ брой 20 май 2010