Иван Касаткин

Иван Михайлович Касаткин, руски писател, е роден на 24.03.(05.04.)1880 г. в бедно семейство в село Барановици, Костромска губерния. Бедността принуждава родителите му да напуснат селото и да живеят в градовете Кологрив, Кострома, Нижни Новгород. В училище не учи, ограмотява се сам. Започва да работи от 9-годишен: чистач в кръчма, търгува с книги, почиства параходни котли, става бояджия. В края на 90-те г. на 19 век пристига в Петербург, работи като шлосер в Сормовския и Путиловския завод, помощник-машинист на електростанция. Пише стихове, посещава работнически кръжоци. Много негови стихове са публикувани в сп. “Родина”. Заема се с революционна дейност – през 1902 г. влиза в РСДРП. В Нижни Новгород заедно с приятели организира нелегална типография, където се печатат болшевишки прокламации. Няколко пъти лежи в затвора, два пъти е заточен край Нижни Новгород. Първите си прозаични произведения написва през 1904 г. в Нижегородския затвор. Голяма част от разказите му са печатани във вестник в Нижни Новгород. През 1907 г. изпраща няколко свои разказа на Горки на остров Капри, те харесват на Горки, започва кореспонденция, продължила до 1934 г. С подкрепата на Горки много от разказите на Касаткин са публикувани в сборника “Знание”, в столичните списания “Завети”, “Списание за всички”, “Просвещение”. Повечето си произведения създава през 1904-1914 г., основната част от творчеството му е написано до революцията. В периода на Първата световна война и след Гражданската война оказва помощ на децата-сираци и на безпризорните на Югозападния фронт, изпраща ги в Москва. След Октомври 1917 г. извършва същата дейност по указание на ВЧК. През 20-те и 30-те години се занимава с издателска работа, много пътува из страната, организира Обединението на селските писатели. Председател на ръководството на Общоруския съюз на писателите, член на редколегиите на Госиздат, Централната литературна колегия на Наркомпрос, един от редакторите на сп. “Червена нива” (1925-1927) и “Земя съветска” (1931-1932). Създава разкази за дореволюционното (книга “Горска случка”, 1916) и съветското (сборникът “Преди разсъмване”, издаден през 1977) село. Основна тема на творчеството му е руското селячество от началото на XX в., с неговите катаклизми, социални противоречия между богати и бедни, революцията от 1905 г. Увлечението по поезията налага определен отпечатък върху прозата му. Неслучайно Пьотр Орешин нарича през 1927 г. произведенията му “епични поеми”. В творчеството на Касаткин има силно желание за социална справедливост и състрадание към бедните. Създава цяла галерия от незабравими образи на мъже, жени, деца, старци, които и в най-суровите житейски ситуации не губят своята доброта и човечност. В същото време в капиталистическите условия бедният човек – чувстващ се обречен – може само да се озлобява и гневи, ругае и краде, да пали имуществото на своя притеснител, понякога в пияно състояние дори да пребие приятеля си – със силния си критицизъм на капитализма и достоверност на изображението разказите на Касаткин са актуални и днес. В повестта “Село Микулское” (1911) е показана широка панорама на народния живот. Разказите му за деца са изпълнени с лиризъм и дълбоко разбиране на детската психология. Автор и на майсторски пейзажни скици. Немногобройните му произведения, създадени в съветско време, са посветени на следреволюционното село: “Чудо” (1927), “Задушевен разговор” (1937) и др. Редица разкази отразяват живота на селянина по време на гражданската война: “Летящият Осип” (1919), “Вражеска сила” (1921), “Записки на Хорхин” (1928). През 1928-1929 г. излизат събраните му съчинения в 3 тома. Други книги: “Избрани разкази” (1957), “Селски разкази” (1967), “Преди разсъмване” (1977) и др. Разстрелян на 13.05.1938 г.


Публикации:


За Иван Касаткин:

ИВАН МИХАЙЛОВИЧ КАСАТКИН/ автор: Михаил Литов/ превод: Георги Ангелов/ брой 26 февруари 2011