Георги Граматиков

Георги Стайков Граматиков е роден в село Покрован, Ивайловградско. Завършил е гимназия в Ивайловград и специалността История в СУ “Св. Климент Охридски”. През 1965 година започва работа в отдел „Етнография” на Историческия музей в Хасково, а от 1985 до 2009 година е негов директор. През 1991 година защитава докторат по история на тема „Хранителните маслодайни растения в традиционната култура на българите”. Изследва историята на Хасково и региона от ХIХ и първата половина на ХХ век. Автор на десетки научни разработки в академични сборници и в списанията „Исторически преглед”, „Българска етнография”, „Известия на музеите от югоизточна България”, „Известия на Хасковския регионален музей” и др., както и на монографиите „Узунджовският панаир”, „Хасковските минерални бани”, „Индустриалецът Стойчо Марчев”, „История на читалище „Заря” – Хасково” и др. От 2005 година е старши научен сътрудник. Живее в Хасково.


Публикации:


Електронни книги:

БУБАРСТВОТО И КОПРИНАРСТВОТО В СВИЛЕНГРАД/ брой 168 май 2024


История:

СЕЛО СИРАКОВО, ХАСКОВСКО – ИМЕ НА СЕЛОТО И ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ/ брой 19 април 2010

СЕЛО СИРАКОВО, ХАСКОВСКО – УЧАСТИЕТО НА СИРАКОВЦИ В БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ 1912 – 1913 Г. И ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 1915 – 1918 Г./ брой 22 юли 2010