ВЕНЕЦ

Уилям Карлос Уилямс

превод: Георги Ангелов

ВЕНЕЦ

Нови книги с Поезия ще бъдат написани
Нови книги и незнайни ръкописи
ще пристигат завити в кафява хартия
и не веднъж
пощальонът ще духне в своето рогче
и, зацапвайки с пръсти труда на другите хора,
ще се спусне по стълбата, застлана с опадали листи

Но ние изпреварваме времето.
Този, който ще дойде след нас,
ще може да види следите Й
върху влажната земя и да тръгне след тях
сред неподвижните кестени

Теменужки ще пораснат там, където е стъпвал кракът Й
крехки листа
ще се раззеленят върху камъка –
и ще бъдат написани нови книги с Поезия,
листа от могъщия дъб,
и това ще се случи неведнъж