Ангел Александров

Ангел Василев Александров е роден на 27.12.1949 г. в Дупница. Завършва юридическия факултет на Софийския университет през 1974 г. През 1975 г. е назначен като следовател в отдел „Следствен” на Софийско градско управление на МВР, като по съвместителство е и стажант-съдия в Софийски градски съд. По това време специализира разследване на престъпления в стопанското отделение на столичното следствие. За постигнати добри резултати в работата си, в началото на 1983 г. е преместен в стопанския отдел на бившето ГСУ на МВР, а впоследствие в отдела за разследване на диверсионно-терористични актове. В качеството си на следовател е разследвал широк спектър от престъпления – сложни от правна и фактическа страна длъжностни присвоявания, документни измами, подкупи, две авиационни катастрофи, терористични актове.
През ноември 1992 г. е назначен от ВСС за ръководител на отдела за разследване на престъпления против икономиката в Национална следствена служба (НСлС). В този отдел са приключили едни от най-тежките дела за извършени престъпления в банковата и данъчната система на страната. Някои от тях са без аналози в съдебната ни практика с оглед обема и спецификата на материята.
Автор и съавтор е на изготвените в Национална следствена служба методически указания за разследване на престъпления в банковата система, за т.нар. “пирамидални структури”, за контрабандния внос на акцизни и други стоки, за присвояване на данък добавена стойност. Същите са ефикасно средство за овладяване на сложни криминогенни ситуации, особено след появата на псевдофинансовите групировки от типа на „Ист Уест интернешънъл” на Иво Недялков и „Лайф Чойс” на Майкъл Капустин, както и при срива на банковата система през 1996 г.
През 1997 г. е избран за член на ВСС от квотата на следователите, но мандатът на този съвет е прекратен по решение на НС след изменение на ЗСВ.
В края на 1998 г. отново е избран за член на ВСС от квотата на следователите, а през ноември 2003 г. става член на ВСС от квотата на НС.
На 13 февруари 2004 г. ВСС гласува да бъде избран за директор на Национална следствена служба. На тази длъжност остава до началото на юли 2007 г.
Сега е завеждащ отдел в НСлС.
Автор на книгата “Записки от следствието. Спомени и размисли” (издателство “Гея-Либрис”, 2010).


Публикации:


Проза:

ЧЕРНОБИЛ НЕ БИЛ, НИ БИЛ/ брой 19 април 2010

ЧЕРНОБИЛ НЕ БИЛ, НИ БИЛ – ВТОРА ЧАСТ/ брой 20 май 2010