Красимир Кънчев

Красимир Кънчев е роден през 1976 г. в гр. Шумен. Магистър по история от Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Работи като учител по история в шуменска гимназия. Интересува се от военна история, политология, краезнание, история на религията и други аспекти на историческото познание. Има публикации на историческа тема в български и чужди научни периодични издания.


Публикации:


История:

ТЕОРИИ И ХИПОТЕЗИ ЗА КАРАШОВЕНИТЕ/ брой 25 януари 2011

ШУМЕН ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХIХ ВЕК ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ФРЕНСКИТЕ ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ/ брой 26 февруари 2011