Уляна Паскалева

Уляна Паскалева е родена в Шумен. Висшето си образование завършва в Технически университет, Факултет “Автоматика”, София. Доцент и доктор e по електроизмервателна техника в Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград. Автор e на стихосбирките “Пътечка към светлината” (2006; второ преработено издание - 2006), “Цветни камъчета под дъгата” (2009), “Душа преди разпролетяване” (2010), “Седем седмици след Пасха” (2012), “Из кенарените ризи на душата” (2015). Нейни стихове са представени в алманаха “Ирин-Пирин” (2006; 2008), в сборниците “Гласове от Мелник” (2007), “Искри от огнището” (2007), “Огнище” (2011) - Благоевград, алманах “Пламък” (2011), алманах „Културна Палитра” (2013), както и в литературните сайтове ХуЛите (под псевдонима Hulia), електронното списание „Литературен свят”, в “HomoSciens” - Издание на Съюза на учените в България (2011), в поетичния сборник “Стъпки 4″ (2011), “Стъпки 5″ (2012), “Стъпки 6″ (2013), “Стъпки 7″ (2014), “Стъпки 8″ (2015), съставени от произведения на учени от България. Тя е един от авторите в електронната книга „Девет месеца след края на света”, 2014 г. - сборник от произведения и фотографии на автори, участвали в ежегодния фестивал “Габровци Арт ‘2013″. Награждавана е през 2007 г., 2013 г., 2015 г. на международните конкурси на Мелнишките Вечери на Поезията. Има публикации и книги в областта на техническите науки. Живее в Благоевград.


Публикации:


Поезия:

СЕЗОНИ/ брой 24 декември 2010