Сергей Дьомкин

Сергей Иванович Дьомкин, руски писател и журналист, е роден през 1933 г. Живее в Москва. През 1955 г. завършва Военния институт за чужди езици. Тридесет години посвещава на журналистиката, повече от двадесет години работи като научен редактор в най-старото руско списание “Около света”. Сътрудничи на сп. “Аура – Z”, “Чудеса и приключения” и др. Автор на книгите “Архипелаг на сензациите” (1998), “Секретни страници” (1999), в която изследва методите и средствата на американското разузнаване в конкретни операции: организиране на убийства, похищения, умело разпространение на дезинформация, политически “спектакли”, използване на сложни технически устройства; “Великите тайни на спецслужбите на ХХ век”(2002) и на статии като “Спасителни миражи”, “Реални опасности на нереалния свят”, “В нощта на двадесет и втори” и мн. др. Изследовател на аномални явления. Автор на пиесата”Червената капела”, написана в съавторство с Тома Фетисов.


Публикации:


Публицистика:

ГОРЧИВАТА СЪДБА НА ВЕСЕЛИЯ О.ХЕНРИ/превод: Георги Ангелов/ брой 25 януари 2011

ПРОВИДЕЦЪТ ОТ ЧК/ превод: Татяна Любенова/ брой 40 май 2012