Татяна Потапенко

Татяна Потапенко е родена на 13. 06. 1964 г. От 1982 г. до 1987 г. учи във факултета за чужди езици в Харковския национален университет. Преподавала е в училище и в университет, където разработва учебен курс “Съвременни технологии на обучението по чужди езици”. Стажува в САЩ. От 1997 г. до 2009 г. ръководи обществена организация на учителите по английски език в Чернигов. През 2010 г. публикува свои произведения в интернет. Любим жанр в творчеството й: стихове в проза, бял стих. Превежда от английски (Джеси Стюарт) и др. Живее и работи в град Чернигов, Украйна.


Публикации:


Поезия:

ПРОЛЕТ/ превод: Георги Ангелов/ брой 25 януари 2011

НИЕ С ТЕБ - ДВЕ БЕЗДОМНИ КУЧЕТА…/ превод: Татяна Любенова/ брой 69 януари 2015


Проза:

ЗАБРАНЕНИЯТ ПЛОД Е ГОРЧИВ/ превод: Георги Ангелов / брой 25 януари 2011