Кирил Господинов

Кирил Гoсподинов Димитров (Томас) е завършил Българската държавна консерватория. Бил е виолончелист в Софийската народна опера, а по-късно във Варшавската оперета. Концентриращ музикант. Свирил е в симфонични оркестри в Европа. От дълги години живее в Берлин. Автор на прозаичните книги“ Неми филми”, “Послание към мъртвите” и “Оправяне на положението”, както и на стихосбирката “Мелодичен залез” ( любовна лирика).


Публикации:


Проза:

ЧЕТИРИТЕ ГОДИШНИ ВРЕМЕНА/ брой 24 декември 2010