Станко Гугуланов

Станко Гугуланов, български поет – хуморист и сатирик, е роден на 31 май 1935 г. в село Воден, Ямболско. Завършва гимназиално образование в Елхово, а висше – в СУ “Св. Климент Охридски”, специалност българска филология, през 1957 г. Учителства в Кърджалийско, после работи в София в системата на Министерството на народната просвета. Главен редактор на сп. “Семейство и училище”. Сътрудничи на в. Стършел. Приживе издава книгата “Камъчета за запалка” /1981/. През 1995г. е отпечатана книгата му “И аз покрай Парнас” с предговор от проф. Иван Сарандев. Станко Гугуланов умира през 1984 г.


Публикации:


Поезия:

НЕОРОБИНЗОНИАДА/ брой 3 ноември 2008

КАМЪЧЕТА ЗА ЗАПАЛКИ/ брой 3 ноември 2008

ОТКРИВАНЕТО НА АМЕРИКА/ брой 4 декември 2008

ОДА НА МАЛКИЯ БОГ/ брой 43 септември 2012

КРИТИЧЕСКА/ брой 68 декември 2014

ЛЮБОВ КЪМ ПРОФЕСИЯТА/ брой 157 април 2023

МАЛКО МИТОЛОГИЯ/ брой 158 май 2023

КУЧЕ БЕЗ СЕЛО/ брой 159 юни 2023