Лилия Радоева

Лилия Рашкова Радоева е родена на 26 юни 1966г. Завършва средно образование в гр. Силистра и след това българска филология във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Работила е като учител по литература в Копривщица и София и като служител в държавно учреждение в София. От 2005г. е живее в гр.Триест, Италия, където е омъжена. Автор на стихосбирките “Море за адрес” /1994/, “Ключът от коридора” /2003/ и на непубликуваната “Сънят ми е без виза”.

За връзка с автора: lili.radoeva@mail.bg


Публикации:


Поезия:

Тревата нищо не помни/ брой 3 ноември 2008

ОЧАКВАНЕ НА ПТИЦИ/ брой 3 ноември 2008

Замък от илюзии/ брой 5 януари 2009