НАДПИС

Димитър Бабев

НАДПИС

Безименни са нашите страдания,
от тях зачената е нашта плът;
добро и зло, невежество и знания –
един и същ от там извежда път.

Дохождаме, отиваме – изгнаници,
орисани за вечна суета,
и във живота, и в смъртта сме странници,
родени без милувка на света.


ОРИСИЯ

В студений вихър на Голгота
лъч топъл никога не гря го,
и свое, нито чуждо благо
той не открадна от живота.

В сърцето му са вековете,
заключили една омраза,
и никому я той не каза…

Самотен, отчужден поете…


бутон за сайт