ПРИБЛИЖАВАНЕ

Росица Ангелова

ПРИБЛИЖАВАНЕ

Секунда нежност.
Сякаш приближава
по-малка от мига
и по-голяма,
пътувала
през каменни пътеки,
събирала скалисти очертания…
Една пустиня
или пълна щерна,
сърце от храст с напъпили звезди.
Наоколо светът е съизмерен
единствено във този кратък миг.


* * *

Смутена и изплашена от нежност
се разпознавам
в теб.
А ти не подозираш, че отсреща
е слязла цялата троянска армия
и бди да не избягам.


НОЕМВРИ

Всеки град е тъжен през ноември.
Локвите са станали сълзи.
В крепостите синкав дъх пълзи
и животът се самоизмерва.
Църквите и покривите бдят,
птиците по тях споделят болка,
полетът им става обиколка
над площада, вече непознат.
Хората, дърветата, децата,
мостът с почернелите липи,
кестените, шумните тълпи –
всички имат есенен печат.
Въздухът мълчи като скъперник,
бързо остарява утринта.
Нужен на сърцето е талант
да се влюби точно през ноември.


бутон за сайт