Олтар за душата

Минко Цоневски

Олтар за душата

Тези къщи с инфаркти и язва,
с бели дробове, с гнойна вода,
пак ребрата си конски показват
и посипват брашно от греда.

Тези къщи – тефтер с некролози –
на кълвача пусия за лов.
Ходи боса из двора невроза,
плъх нагризва покров.

Болни къщи с протрита рецепта
и призовка за дело и съд.
Плачат с панти вратите им вехти
със “помилуй” бездомник да спрат.

Нося себе си. Ризката водя
при Гергьовден с рогцата с невен.
Разпознават ме стълбите, входа
и подгъвам душа умилен.