Веселин Тачев

Веселин Тачев е роден на 21 февруари 1941 г. в село Караисен, Велико Търновско, но животът му е свързан най-вече с град Русе и с русенското село Щръклево. Той е основател и уредник до смъртта си на литературния музей „Светлоструй” в Щръклево. Бил е дългогодишен читалищен деятел, изследовател в областта на археологията, краезнанието, фолклора и етнографията. Сътрудничил е със стихове, разкази и публицистика на столични и провинциални вестници и списания. Автор е на книгите: „Стихове” (Варна, 1964), „Малолетния” – повест, в съавторство с Добри Жотев (София, 1980), „Спасяването на храма” – разкази и миниатюри (Варна, 1986), „Светлоструй” – документален сборник (Русе, 1991) и „Болка” – стихотворения (Павликени, 1991 и 1995, посмъртно). Веселин Тачев умира трагично на Рождество Христово – 25.12.1991 г.


Публикации:


Поезия:

КАРАЕСЕН/ брой 28 април 2011

СТОИ ВЪВ ПАМЕТТА МИ ГОРСКО УТРО…/ брой 29 май 2011

РАЗМИСЪЛ ПРИ ЕДИН ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ЗАЛЕЗ/ брой 31 юли 2011

ДЕПЕША/ брой 49 март 2013

СВОБОДА/ брой 54 септември 2013

ИЗ „СТИХОВЕ” (1964)/ брой 72 април 2015

ФОТОАПАРАТ/ брой 90 декември 2016

ЧЕРВЕН/ брой 93 март 2017


Проза:

ПОЧИТ КЪМ ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ/ брой 17 февруари 2010

ГОСПОДАРЯТ/ брой 17 февруари 2010

ВРАБЧЕТО/ брой 17 февруари 2010

ВЕКОВНИЯТ БРЯСТ/ брой 18 март 2010

“ИСКАМ СВОБОДА В ТАЯ НЕВОЛЯ”/ брой 19 април 2010

СМЪРТТА НА ДЪРВОТО/ брой 20 май 2010

ВОЙНИШКИЯТ ДЪЛГ/ брой 23 ноември 2010

ОКО ЗА ОКО, ЗЪБ ЗА ЗЪБ/ брой 26 февруари 2011

ИЗ “ТРИПТИХ” - ІІ/ брой 26 февруари 2011

ПТИЦАТА/ брой 29 май 2011

ЗОВЪТ НА ДИВОТО И ХЕМИНГУЕЙ/ брой 30 юни 2011

ПО ПЪТЯ/ брой 42 юли 2012

СПАСЯВАНЕТО НА ХРАМА/ брой 71 март 2015

МАЙСКИ БРЪМБАРИ/ брой 73 май 2015

ПАЛЕОЛИТЧИЦИ/ брой 74 юни 2015

ПОСЛЕПИС/ брой 75 юли 2015

ВАСЯ/ брой 76 септември 2015

ОДА ЗА ПЕНКО ВИДРАТА/ брой 84 май 2016

СРЕБЪРНА/ брой 96 юни 2017

МЛАДИ ХИТЛЕРИСТИ ПРЕД ПАМЕТНИКА НА СВОБОДАТА/ брой 99 октомври 2017


Критика за Веселин Тачев:

ПРОТИВОСТОЕНЕТО НА ВЕСЕЛИН ТАЧЕВ/ автор: Никола Иванов/ брой 96 юни 2017


За Веселин Тачев:

БОЛКА ПО ВЕСЕЛИН ТАЧЕВ/ автор: Кънчо Великов/ брой 49 март 2013