АЛБУМ на Йордан Нанчев

Йордан Нанчев по време на представянето на книгата си
“Страници за Александър Паскалев”, 14.01.2010 г., Чирпан.