ЦИТАТИ ОТ ВИДНИ ДЕЙЦИ НА ЗАПАДА

превод: Георги Ангелов


* * *

“За да се подготви Америка за влизането в XXI век, ние трябва да се научим да управляваме силите, предопределящи промените в света, да осигурим трайността и надеждността на ръководната роля на Америка за дълго време.

Преди 50 години Америка, проявявайки далновидност, ръководи създаването на институти, осигурили победата ни в “студената война” и съумели да отстранят множество препятствия и бариери, разделящи света, в който живяха нашите родители…

…Ние похарчихме за довеждането на власт на Елцин много милиарди долари, но те ни се върнаха с лихва, ние съборихме конкурента – Русия – и за нищожно ниски цени измъкнахме от Русия 20 хиляди тона мед, 15 хиляди тона алуминий, 2 хиляди тона цезий, берилий, стронций и много друго. Печалбата на САЩ след довеждането на Елцин на власт беше над 5700%. Подобно нещо не е било в историята!”.

Послание на президента на САЩ БИЛ КЛИНТЪН “За положението в страната” от 7 февруари 1997 г.


* * *

“Победата на САЩ в студената война беше резултат от целенасочена, планомерна и многостранна стратегия на САЩ, ориентирана за съкрушаването на Съветския Съюз.

Ходът на историческите събития беше предопределен от стратегическите директиви на Рейгън. В крайна сметка скритата война срещу СССР създаде условия за победата над Съветския Съюз”.

Ф. ГАФНЕЙ, директор на Центъра за политика и безопасност


* * *

“Русия е победена държава. Тя изгуби в титанична борба.

И да се говори “това беше не Русия, а Съветският Съюз” – значи да се бяга от реалността. Това беше Русия, наречена Съветски Съюз. Тя предизвика САЩ. Тя беше победена.

Сега не трябва да се хранят илюзии за великодържавността на Русия. Трябва да унищожим желанието за такъв начин на мислене… Русия ще бъде раздробена и под опека”.

«Новият световен ред при хегемонията на Съединените Щати се създава СРЕЩУ РУСИЯ, ЗА СМЕТКА НА РУСИЯ И ВЪРХУ ОТЛОМКИТЕ НА РУСИЯ»

ЗБИГНЕВ БЖЕЖИНСКИ, секретар на Тристранната комисия


* * *

“Разпадът на Съветския Съюз – това е, безусловно, най-важното събитие на съвременността, и администрацията на Буш прояви в подхода си към този проблем поразително изкуство…

Аз предпочитам в Русия хаоса и гражданската война пред тенденцията за съединението й отново в единна, силна, централизирана държава”.

ХЕНРИ КИСИНДЖЪР, член на Тристранната комисия, ръководител на “Бнай Брит”


* * *

«Цел на НАТО е в бъдеще да вкара миротворчески сили в регионите с етнически конфликти и погранични разногласия от Атлантическия океан до Уралските планини».

Директива на президента на САЩ Клинтън №13, февруари 1992 г.


* * *

«Пари за Русия ще се заделят само за унищожаването на стратегическите ракети клас СС-18 и СС-20 и за строителство на хранилища за радиоактивни отпадъци от развитите страни… – Русия трябва да забрави, че има каквито и да било интереси в републиките от бившия Съветски Съюз… – Ние няма да позволим на Русия да се намесва в работите на републиките от бившия СССР».

КОЛИН ПАУЪЛ, държавен секретар на САЩ по време на първия мандат на президентството на Дж. Буш – младши


* * *

“…задачата на Русия след загубването на студената война е да обезпечава ресурси за благополучните страни. Но за тази цел са й необходими всичко петдесет-шестдесет милиона души”.

ДЖОН МЕЙДЖЪР, министър-председател на Великобритания


* * *

«На територията на Русия е икономически целесъобразно да живеят 15 милиона души».

МАРГАРЕТ ТАТЧЪР, бивш министър-председател на Великобритания


Тези изказвания говорят сами за себе си. От тях личи, че прословутата комунистическа заплаха не играе никаква роля, че над Русия и нейните народи е надвиснала смъртна опасност, че се планира раздробяване на Русия и хаос в нея, отмъкване на всичките й богатства, “опека” от Запада и измиране на “излишните” хора. Нещо повече, мнозина на Запад предполагат, че манталитетът на Русия е разрушен, а за общественото й съзнание може да се говори като за съзнание на роби, готови на всичко за долари.